หนัาหลัก » ธนาเพลส วิสุทธิ์กษัตริย์ » ค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าใช้จ่ายทั่วไปของธนาเพลส (วิสุทธิ์กษัตริย์)

 ค่าสาธารณูปโภค
      ค่าน้ำยูนิตละ 19 บาท
      ค่าไฟยูนิตละ 8 บาท

 เงื่อนไขการทำสัญญาเบื้องต้น
      ทำสัญญาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ค่ามัดจำ 2 เดือน และเดือนที่เข้าอยู่ล่วงหน้าอีก 1 เดือน (รวมจ่าย 3 เดือนในวันที่เข้าอยู่)
      ทำสัญญาไม่ถึง 3 เดือน ค่ามัดจำ 1 เดือน และเดือนที่เข้าอยู่ล่วงหน้าอีก 1 เดือน (รวมจ่าย 2 เดือนในวันที่เข้าอยู่)

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เลือกได้)
      ค่าคีย์การ์ดใบละ 150 บาท
      อินเตอร์เน็ท (Wifi) เดือนละ 300 บาท
      ที่จอดรถ เดือนละ 1,500 บาท (ต่อคัน)